Maldives

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އަލުން ބަލައިދޭން އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން އަދިވެސް މަގާމުން ވަކިނުވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގެ މައި މަގުގެ، ބްރިޖާ ދިމާލުން އޮންނަ ބައި ބަންދުކޮށް، އެއްގަމަށްވާ ގޮތަށް އާ މަގެއް ހަދައި އެ މަގު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމުމާ އެކު، އެ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދުން ފެށިގެން މަގާމުން ވަކިވެ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް، އަދި އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު ނައިބު ލީޑަރުންގެ މަގާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އިއްޔެ އިއުލާންކުރެއްވި ކެބިނެޓަކީ އޭނާގެ ޚިޔާލެއް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ ދައުވާ ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 7 hours ago

އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ވެރިއަކު ހުއްދަ ދިން ކަން އެނގެން ނެތި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަން އެ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.