Maldives

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިއަސް ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހެން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިރޭ ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިހްސާންތެރިކަމުގެ އަގު އަދާކުރަން ގޮވަމުންދާއިރު ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ދެނީ ނިކަމެތިކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިސާ ހަމަނުޖެއްސުނު މީހުންގެ ފްލެޓްތައް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާލަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ބޭނި މަހުގެ ސައިޒް ކުދިވެ، މަހުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުން، އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަސްވެރިކަމުގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

  • mihaaru.com
  • 5 hours ago

ކ. ކާށިދޫގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ރަށުގައި 25 ކޮޓަރީގެ ދިހަ ގެސްޓް ހައުސް އަޅަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒިމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)އާ ހަވާލުކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.