Maldives

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތައިލެންޑުގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ހަޅުތާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ކޯހަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި، ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 40 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ އޭނާ ދިރިއުޅުނު ފްލެޓް ކައިރިން މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަޅޭއްލެވި މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގެއްގައި އޭނާގެ ފޯނު ހުޅުވައި ނުދިން ކަމަށް ބުނެ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޓުވިޓާގައި ފާޅުކުރެއްވީ ހިތުގެ އުދާސްތައް ކަމަށާއި ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.