Maldives

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، އެއްވެސް ބޮތްކެއް އަދި ފަންކާއެއް ވެސް ނެތް ގޮޅިއަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާރިސްގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ އިންޓަވިއު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ބިޑި އަޅުވައިގެން ގަދަކަމުން އޭނާ އިއްޔެ ގޮޅިން ނެރުނު ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފާރިސަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރޭ އޮތް މުޒާހަރާގައި ޖުމްލަ 141 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ވަގުތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބީ 139 މީހުން ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް ލައްވައިގެން ގޭންގްތައް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ރޭ ނެރުއްވި ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި ބަޔަކު ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި އާމިރު ސަލީމް 10 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.