Maldives

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ޚިލާފަށް، މިއަދު ބޭއްވި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅި ނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޅޭ އޮނިގަނޑެއް ފާސް ކުރުމުން އެމްޑީޕީން އެ ކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އައި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، ބާޒާރުން އެ ތަކެތި ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން (އެމްއެފްޑީއޭ) ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

އައްޑޫގައި ހުންނަވާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެކްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު (އަބުހަރީ) ގެ ގެއަށް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު ގަލުން ހަމަލާ ދީ، ބައެއް ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، އެ މީހަކު ރަށްވެހިފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ މީހުން އެ ކަމަށްޓަކައި ރަޖިސްްޓްރީ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އެންމެ ހަތް ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ވީހާ ގިނަ ރިސޯޓުތަކުގައި ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ރައްޔިތުންނަށް މާޔޫސްކަން ގެންނާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 6 hours ago

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނާއި ދިވެހި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާ މެދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން [އީޔޫ] އިން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އެ ޖަމާއަތުން ރާއްޖެއާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މައިތިރިކުރުމުގެ އިސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.