Maldives

 • mihaaru.com
 • 8 hours ago

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 8 hours ago

އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޮއްސުންލައި އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދިނުމާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 8 hours ago

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށް އެއްވެސް ބުރައެއް ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 8 hours ago

ގަދަ ބާރު ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ސަރުކާރަށް ހޯދުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 8 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމައި ދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ފާރިސްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

 • mihaaru.com
 • 8 hours ago

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަ ފެށި، ތިން އޭސީ ފެރީގެ ތެރެއިން ދެ ފެރީ މި މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.